Info

Tässä kerrotut vuokrausehdot ovat yleiset vuokrausehdot, joita vuokranantajana käytämme kaikissa vuokrasopimuksissa mikäli toisin ei sovita.

1. Tila(t) vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat sopimuksentekohetkellä ilman sisustusta. Vuokrattavaa tilaa saa käyttää vain kuivan tavaran säilyttämiseen ellei sopimuksen toisin mainita. Tiloissa ei saa säilyttää terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita, eikä räjähtäviä tai itsestään syttyviä materiaaleja.

2. Tavaroiden säilytys muualla kuin vuokratussa tilassa on kiellettyä ja vuokranantaja on oikeutettu siirtämään tavara muualle vuokralaisen kustannuksella.

3. Lämmitys ja valaistus kuuluvat vuokraan, muusta sähkön käytöstä sovitaan erikseen.

4. Vuokranantaja ei ota vakuutusta säilytettävälle tavaralle eikä ole muutenkaan vastuussa niistä. Vuokralainen vastaa tavaroidensa vakuuttamisesta.

5. Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä jos ei toisin sovita ja tila on sopimuksen päätyttyä palautettava siinä kunnossa kuin se oli sopimuksentekohetkellä. Minivarastotilojen seiniin, lattiaan tai kattoon ei saa kiinnittää hyllyjä, koukkuja, tankoja eikä mitään muutakaan rakennelmia. Hyllyt ja muut säilytystilojen tavarat tulevat olla vapaasti seisovia.

6. Vuokra-aika on joko toistaiseksi voimassa oleva sopimus tai määräaikainen sopimus. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa irtisanomisaika on niin vuokralaisen kuin vuokranantajan puolelta 1kk. Määräaikaisessa sopimuksessa sopimus purkautuu välittömästi määräajan umpeutuessa ja tila siirtyy vuokranantajan hallintaan. Vuokralaisen tulee molemmissa sopimuksissa vuokrasuhteen päättyessä siivota, tyhjentää ja palauttaa vastaanottaneensa avaimet. Mikäli vuokralainen laiminlyö näitä toimia on vuokranantajalla oikeus veloittaa vuokralaiselta sopimussakkona toimenpiteistä syntyneet kulut tai vähintään kahden (2) kuukauden vuokra. Vuokranantajalla on myös oikeus realisoida tavarat joita ei ole vuokrasopimuksen päätyttyä tiloista viety pois. Katso kohta 9.

7. Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

8. Tila siirtyy vuokralaisen haltuun hänen allekirjoitettuaan sopimus, suoritettuaan mahdollinen vuokravakuus sekä ensimmäisen kuun vuokra. Vuokralainen vastaanottaa kulunvalvontaan ja kulkuun oikeutettavat avaimet (kortit), joiden kadottamisesta vuokranantaja on oikeutettu laskuttamaan tarvittavat kulut. Vuokra maksetaan vuokranantajan osoittamalle tilille määritettyyn päivään mennessä.

9. Vuokralaisen laiminlyödessä vuokranmaksunsa tai muita mainittuja sekä sovittuja ehtoja on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi. Vuokralaisella on oikeus periä maksamattomista vuokrasuorituksista viivästyskorko sekä tarvittaessa realisoida varastoitua tavaraa kustannuksien kattamiseksi, kustannuksiin lisätään myynnistä syntyvät kulut. Vuokralaisen laiminlyödessä velvoitteitaan voidaan korvauksien saamiseksi varastoitu tavara realisoida vapaaehtoisessa huutokaupassa. Ylimenevät varat vuokranantaja tilittää vuokralaiselle. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia rangaistusta tai vahingonkorvauksia mikäli varastoitujen tavaroiden realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

10. Vuokralaisen tulee ilmoittaa välittömästi muuttuneet yhteystiedot. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia korvauksia mikäli hänen laiminlyöntinsä yhteystietojen päivittämisessä on vaikuttanut esimerkiksi purkukirjeen, irtisanomiskirjeen tai realisointikirjeen vastaanottamiseen ja johtanut täten vuokranantajan suorittamaan vuokralaisen tavaroiden realisointiin.

Tarjous

Suomen Varastovuokraus Oy

Y-tunnus: 2550783-6
Käyntiosoite: Peltotuentie 5, Muurla

Anne Leppäkoski
044-5511648 
info@joustovarasto.fi